Forum

Re: Cleo-patra and Kara-Maatra
In Response To: Cleo-patra and Kara-Maatra ()

"De zoon van Agakles, een van de dappersten der Myrmidonen, die met Achilleus naar Troje waren getrokken. Vroeger had hij in de Thessalische stad Budeion ..."

You see, Charles, I know no German! So maybe I am "Agakles" and maybe not?

Aga

Responses To This Message

Agakles and Troy